Hvor i Europa er det farligst, og minst farlig, å kjøre bil?

EU har offentliggjort tall på antall personer drept i trafikken i de ulike medlemstatene. Tallene burde ha interesse for norske langtransportfirmaer som kjører gjennom Europa, og for norske turister. Og svaret er: Farligst er det i Romania og Bulgaria. Tryggest er det å kjøre i vårt naboland Sverige, skriver Romania Insider.

Sammenliknet med befolkningstallene for disse landene, er det dobbelt risiko å kjøre bil i Romania og Bulgaria, sammenliknet med andre EU-land. Romania hadde den høyeste trafikkdødeligheten i EU i 2017, med 98 dødsfall per en million innbyggere, det dobbelte av EU-gjennomsnittet på 49 dødsfall, viser undersøkelsen. Romania følger tett av Bulgaria, med 96 dødsfall per million.

De to landene er de eneste medlemmene som registrerer en dødelighet høyere enn 80 dødsfall per en million innbyggere. I fjor hadde de fleste medlemsstatene en dødsulykke under 60 dødsfall per en million innbyggere, og åtte av dem hadde under 40 dødsfall per en million innbyggere.

I motsatt ende var EU-landene med de beste trafiksikkerhetspoengene Sverige (25 dødsfall per en million innbyggere) og Storbritannia (27), etterfulgt av Nederland (31), Danmark (32), Irland (33) og Estland (36).

Fra 2016 til 2017 var EUs gjennomsnittlige nedgang i antall dødsulykker 2%, men noen land rapporterte betydelig høyere prosentandel. Det var tilfellet med Estland, med en reduksjon på 32%, og i Slovenia, med en reduksjon på 20%.

Samlet sett forblir europeiske veier de sikreste i verden. I fjor var det 49 dødsulykker per en million innbyggere i EU-land, sammenlignet med 174 dødsfall per million globalt. Bare 8% av dødsulykkene i 2017 skjedde på motorveier.

I 2017 var 21% av alle mennesker som ble drept på veier fotgjengere, 25% tohjulere (14% motorsyklister, 8% syklister og 3% kjørere) For hver person som blir drept i trafikkulykker, opplever omtrent fem personer alvorlige skader med livsforandrende konsekvenser, og 135 000 mennesker blir alvorlig skadet på Europas veier hvert år, ifølge estimater fra EU-kommisjonen. De fleste er sårbare trafikanter, nemlig fotgjengere, syklister og drivere av drevne tohjulere.

 

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *