Nekter israelske deltagere på kunstfestival

Kunstfestivalen Feminine Tripper med fokus på femininitet og kjønnsidentitet i Oslo avsluttes i morgen. Festivalarrangørene har nektet seks israelske koreografers deltakelse, fordi de er israelere, og hevder at Israel bruker kulturen til å “hvitvaske” sin behandling av palestinerne. Nå blir de anmeldt av Med Israel for Fred for både trakassering og diskriminering av etniske israelske borgere.

De seks israelske artister som søkte å delta i “Feminine Tripper” -festivalen – Eden Wiseman, Roni Rotem, Nitzan Lederman, Maayan Cohen Marciano, Adi Shildan og Maia Halter – mottok kopier av et brev fra arrangørene som sa at Israel “bruker kultur som en form for propaganda til hvitvasking eller rettferdiggjør sitt regime for okkupasjon og undertrykkelse av det palestinske folket. ”

Som et resultat, skrev arrangørene Kristiane Nerdrum Bøgwald og Margrete Slettebø: “Vi kan ikke med en god samvittighet invitere israelske deltakere når vi vet at kunstnere fra de okkuperte palestinske territoriene kjemper med svært begrenset tilgang til reise til internasjonale kunststeder, og at de har liten mulighet å formidle sin kunst utenom de okkuperte områdene. ”

Koreografene kaller avslaget “omvendt diskriminering”, og sier at kunstnere ikke er ansvarlige for regjeringens handlinger, skriver Israel Hayom. De spør om man ville ha avvist en deltaker fra Saudi Arabia begrunnet med regimets restriksjoner på kvinners rettigheter? Eller amerikanere fordi Trump har innført restriksjoner på reisende fra enkelte muslimske land?

I et brev til arrangører spurte de også om forbudet ville gjelde for arabiske israelere eller jødisk-israelske kunstnere som bor i utlandet. Uten å motta svar. De sier ifølge den israelske avisen at de ikke har tid til å svare før arrangementet er over på grunn av høyt arbeidspress.

Saken har fått organisasjonen Med Israel for Fred til å skrive til Likestillings- og diskrimineringsombudet, Diskrimineringsnemnda og Oslo Politikammer. Der viser de til at Likestillings- og diskrimineringsloven sier at diskriminering på grunn av etnisitet er forbudt. Det heter i §6 at «Med etnisitet menes blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk.»

Der skriver organisasjonen at den vil varsle om en pågående festival i Oslo – Feminine Tripper – hvor deltakere er avvist med nasjonal opprinnelse som begrunnelse.

I et brev sendt til minst fem israelske søkere 7. mars 2018, skrev arrangørene Kristiane Nerdrum Bøgwald og Margrete Slettebø: «Etter nøye vurdering beklager vi at vi må informere dere om vår beslutning om ikke å invitere israelske deltakere til vår festival.»  I vedlegg 1 viser brevet til Eden Wiseman – Roni Rotem, Nitzan Lederman, Maayan Cohen Marciano og Adi Shildan fikk likelydende brev.

«Det er på det rene at israelske søkere til Feminine Tripper er blitt direkte forskjellsbehandlet på grunn av nasjonal opprinnelse. Forskjellsbehandlingen har ikke hatt et saklig formål. Feminine Trippers avvisning av israelerne er også et brudd på lovens forbud mot å trakassere. Det oppleves svært nedverdigende og ydmykende for kunstnere ikke å få sitt kunstnerisk forslag vurdert etter faglige/ estetiske vurderinger, men avvist på grunn av nasjonal opprinnelse,» skriver Med Israel for Fred, som ber Oslo Politikammer straks starte etterforskning av festivalen Feminine Tripper for deres brudd på norsk lov.

 

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *