Macron vil omorganisere islam i Frankrike

Den franske presidenten har laget en plan for å «omorganisere islam i Frankrike,» «bevare nasjonal enhet», og «bekjempe fundamentalisme», skriver Søren Kern i tenketanken Gatestone Institute. Det viktigste er å sikre at fransk lov har forrang over islamsk lov for muslimer som bor i landet.

Planen er ifølge tenketanken vag og kort på detaljer, men ser ut til å involvere tre brede søyler: bestemme hvem som skal representere muslimer i Frankrike; avgrense hvordan islam i Frankrike skal finansieres og definere hvordan imamer i Frankrike blir trent. Ideen skal han angivelig delvis ha tatt fra Østerrikes islamlov.

En sentral prioritering er ifølge Gatestone Institute å redusere utenlandsk innblanding ved å begrense utenlandsk finansiering av moskeer, imamer og muslimske organisasjoner i Frankrike.

Et sentralt aspekt ved Macrons plan er å reformere det franske rådet for den muslimske troen (Conseil français du culte musulman, CFCM), som tilsvarer Islamsk Råd i Norge, og er den offisielle samtalepartneren mellom muslimer og staten i reguleringen av islam i Frankrike. Organisasjonen, som representerer ca. 2500 moskeer i Frankrike, ble opprettet i 2003 av daværende innenriksminister Nicolas Sarkozy.

Det franske «islamske rådet» har lenge møtt kritikk for å være ineffektivt og omstridt, hovedsakelig fordi det roterende presidentskapet har tillatt innblanding fra utenlandske land – hovedsakelig Algerie, Marokko og Tyrkia – tilsynelatende for å hindre muslimer i å integrere seg i det franske samfunnet. Macron har uttalt at målet er «å avslutte det han kalte “konsulær islam” og å åpne CFCM for “de mest integrerte” muslimene.

Makrons andre prioritet er å “redusere innflytelsen fra arabiske land” og “hindre at fransk islam vender tilbake til modernitet.” Hans plan vil begrense utenlandske myndigheter eller enheter fra å finansiere muslimske steder for tilbedelse og innebærer trening av imamer i Frankrike. Hundrevis av franske moskeer finansieres i dag av land i det nordafrikanske Maghreb og Persia-gulfen. Det vil bli ført en bedre kontroll med den økonomiske omsetningen i moskeene.

Macrons plan forutsetter også å opprette en såkalt Halal skatt, en salgsavgift på halalprodukter for å finansiere islam i Frankrike. Forslaget står overfor voldsom motstand fra franske muslimer, hvorav 70% er imot å etablere skatten.

https://www.gatestoneinstitute.org/11893/france-islam-reform

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *