FrP lover: Eiendomsskatten skal ned

I flere kommuner hvor Fremskrittspartiet har hatt ordfører og vært del av et politisk flertall er det de siste årene innført eiendomsskatt, eller den er blitt økt. Nå lover Fremskrittspartiet på nytt at eiendomsskatten skal reduseres og helst fjernes, og mener at de har fått et godt gjennomslag i regjeringsplattformen.

«Eiendomsskatt er skattlegging av folks hjem og bør fjernes. For FrP var en av våre viktigste valgkampsaker å kutte i, og på sikt fjerne, eiendomsskatten. Den jobben er vi nå godt i gang med», sier FrPs finanspolitiske talsmann Helge André Njåstad til partiets nettside prp.no.

I den nye regjeringsplattformen ble FrP, Høyre og Venstre enige om at maksimal eiendomsskattesats senkes fra sju til fem promille. Man skal også innføre et tak på verdsettelse av eiendommen.  «Målet er at alle skal få lavere eiendomsskatt i årene som kommer», sier Njåstad.

I statsbudsjettet for 2018 innførte man også klare begrensninger for eiendomsskatten påpeker Njåstad overfor frp.no: «Fra og med 2019 kan kommuner som innfører eiendomsskatt kun kreve inn én promille det første året. Dette er en halvering fra tidligere. Det gjøres også innstramminger i hvor mye kommunene kan øke skattesatsen med hvert år: De kan nå øke den med maks en promille i året – ned fra tidligere to promille.»

«Fremskrittspartiets mål er å fjerne eiendomsskatten fullstendig. Dette vil vi fortsette å jobbe for i årene som kommer og vi er nå godt i gang med dette. Bolig skal være et hjem, ikke et skatteobjekt», avslutter Njåstad.

https://www.frp.no/aktuelt/2018/01/na-skal-vi-kutte-eiendomsskatten

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *