En streng innvandringspolitikk gjør Norge tryggere

Jeg vil at vil at innvandringen til Norge skal være sterkt begrenset og kontrollert. Jo mer omfattende innvandringen er, og jo raskere det skjer, jo større er sjansene for at det oppstår parallelle samfunn etter etniske og sosiale skillelinjer. En slik utvikling er konfliktskapende og lite fremtidsrettet.
 
Derfor må hovedregelen være at mennesker skal hjelpes så nært sitt eget hjemland som mulig, og at flyktninger og asylsøkere  skal vende hjem til eget land når situasjonen tillater det. Det gir bedre bruk av ressurser, og er mindre belastende for den det gjelder og deres familie.
 
Jeg vil også arbeide for å gjøre regelverket enklere for å kunne returnere utlendinger som begår kriminelle handlinger. Kriminelle handlinger som medfører over to måneders fengselsstraff fører automatisk til utvisning for personer som ikke har norsk statsborgerskap. Dersom noen reiser tilbake til det landet de søker beskyttelse fra, skal oppholdstillatelse og flyktningestatus inndras.
 
Norge må etter min mening  begrense migrasjonen fra islamske kulturer så mye som mulig. Med dette dømmer jeg ikke alle muslimer, men dette handler om å ta troende muslimer som tror på Koranen som Allahs direkte inspirerte og ufeilbarlige ord på alvor.
 
Islam, i henhold til originalkildene Koranen og Sunna, er ikke forenelig med et åpent demokrati med respekt for ytrings- og trosfriheten, samt utsatte minoriteter. Her forholder jeg meg til tolkingen av islam fra de store islamske lovskolene og islamske lærde som for eksempel Yusuf al-Qaradawi.
 
Grunnet overnevnte utfordringer med islam og kriminelle utlendinger, vil derfor vil en streng innvandringspolitikk være et viktig og riktig tiltak for å trygge Norge.
 
Vidar Kleppe
 
Politisk nestleder for Demokratene i Norge
Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *