Nederlandsk rapport: Frykter for kvinnelige jihadister

Kalifatets sammenbrudd har presset kvinner mot en mer voldelig rolle i jihad og økt risikoen for radikalisering av muslimske kvinner i Europa, viser en fersk rapport “Jihadistiske kvinner: En trussel som ikke må bli undervurdert”, som ble utgitt i desember av det nederlandske generalsekretariatet for etterretning- og sikkerhet (AIVD), skriver PJ Media.

“I mange tilfeller er jihadistiske kvinner minst like dedikert til jihadisme som menn. De utgjør en trussel for Nederland ved å rekruttere andre, produsere og spre propaganda, og skaffe midler. Dessuten indoktrinerer de sine barn med jihadistisk ideologi,» heter det i rapporten. “Kvinner er en viktig del av jihadistbevegelsen, både i Nederland og i konfliktområdet i Syria og Irak,” blir det slått fast.

Fra november til november hadde den nederlandske sikkerhetstjenesten identifisert “rundt hundre kvinner i Nederland som holder seg til jihadistisk ideologi.” I tillegg til at “minst åtti nederlandske kvinner har reist til Syria og Irak siden 2012” – en svært stor utvandring til en terrorist konfliktsone. Det store flertallet av disse kvinnene kom til ISIS.

Rapporten bemerker at mens al-Qaida ser kvinner som å ha en støttende rolle i jihad, har ISIS åpnet opp for “mer aktive og voldelige” roller for kvinner som “en pragmatisk og opportunistisk organisasjon som søker etter nye muligheter, spesielt i syn på sitt minkende antall mannlige krigere.”

Muligheten for at jihadistiske kvinner kan starte terrorangrep “kan godt øke”, heter det i rapporten.

I Nederland er kvinner som velger å jobbe for jihad, oftest involvert i et sosialt nettverk med likesinnede som viderefører sin radikalisering. “Disse kvinnene innser ikke alltid umiddelbart at deres kontakter er jihadister», sier rapporten. “Noen kvinner radikaliseres i stor grad uten kontakt med jihadister, og kommer bare i kontakt med likesinnede mennesker på et senere tidspunkt.”

Mer enn halvparten av de identifiserte nederlandske kvinnelige jihadistene er mellom 16 og 25 år.

Når de selv er radikaliserte, forsøkte jihadiske kvinner å radikalisere andre “ved å delta i online og offline diskusjoner og ved å formidle jihadistisk propaganda, fortsetter rapporten. “Denne propagandaen fokuserer ofte på muslimers situasjon (spesielt barn) i krigssoner, påstått diskriminering i Vesten, og jihadistenes rettferdiggjørelse av vold som et legitimt svar.”

I ISIS-territoriet er det minst 100 nederlandske barn, de fleste “veldig unge” som blir oppvokst i jihad, men det er vanskelig for den nederlandske sikkerhetstjenesten AIVD å finne ut hvor mange barn som er født av nederlandske kvinner som reiste til Syria eller Irak.

“Flere enn ti kvinner har returnert til Nederland” fra konfliktsonen, selv om “jihadistiske grupper tar skritt for å hindre at menn og kvinner reiser tilbake,” konkluderes det med.

“For noen av de kvinnelige tilbakevendingene spilte desillusjonen en stor rolle i deres beslutning. At de kommer tilbake skuffet, betyr ikke at de har avvist deres jihadistiske ideer. I Nederland har en rekke av dem gjenopptatt sine gamle roller eller til og med tatt mer fremtredende posisjoner i deres jihadistiske sosiale nettverk, “oppdaget sikkerhetstjenesten.

De kvinnene som kom tilbake i kalifatets tidlige dager hadde vært i Syria eller Irak i seks måneder eller mindre, men kvinner som kom tilbake til Nederland ved etter at kalifatet kollapset har vært der i omtrent tre år. De har “blitt utsatt for jihadistisk ideologi og vold i lengre tid, og de har bygget et internasjonalt jihadistisk nettverk,” advarer rapporten, og bemerker at “etter deres retur til Nederland vil et betydelig antall av dem beholde sine jihadistiske ideer og tilkoblinger, i større eller mindre grad.”

“Nå som ISIS oppfordrer kvinner til å delta i kamper kan kvinner i Nederland bli inspirert til å bruke vold,» frykter sikkerhetstjenesten.

https://pjmedia.com/homeland-security/report-jihadist-women-poised-become-active-violent/

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *