Utenlandske kriminelle beskyttes av menneskerettighetene

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen er innarbeidet som en del av norsk lov. Det samme gjelder i Danmark. Ifølge Dansk Folkeparti betyr det i praksis at utenlandske kriminelle er beskyttet av menneskerettighetene. Partiet foreslo derfor å skrive Europakonvensjonen om menneskerettigheter ut av dansk lov. Forslaget ble behandlet av Folketinget forrige tirsdag, og nedstemt av samtlige andre partier.

Det er særlig artikkel 8 i konvensjonen som også sikrer utenlandske kriminelle rett til respekt for privatliv og familieliv som Dansk Folkeparti finner skadelig, skriver Den Korte Avis. Denne bestemmelsen innebærer at Folketinget, eller det norske Stortinget, ikke kan lage sin egen utvisningslov slik de skulle ønske at den var, men må overholde konvensjonen. Det vanskeliggjør utvisning av kriminelle utlendinger med familiebånd i Norge eller Danmark.

“I Danmark bør bare dansk lov gjelde og dansk lov må kunne endres med flertall i Folketinget,” sa Dansk Folkepartis forslagsstiller Peter Kofod Poulsen under debatten. “Det må være slik at dansk lovgivning prioriteres over konvensjoner, ellers vil danskene miste sin grunnleggende tillit til dette systemet,» sa han.

Etter å ha hørt de andre partienes talsmenn konkluderte han slik: “Du har nesten ideen om at disse konvensjonene for noen er så hellige at det kunne ha vært Moses som hadde båret en stein med konvensjonene ned fra fjellet».

For debatten viste at flertallet mente det var viktig å implementere menneskerettighetskonvensjonen i dansk lov, slik den også er implementert i norsk lov: Viktigere en å bestemme egne lover i egen nasjonalforsamling, og uavhengig av konsekvens.

På vegne av regjeringen avviste justisminister Søren Pape Poulsen fra Konservativt Folkeparti resolusjonen fra Dansk Folkeparti. “Vi ønsker å delta aktivt i internasjonalt samarbeid og vi ønsker å overholde de internasjonale konvensjonene som Danmark har inngått,» sa han. Samtidig innrømmet justisministeren ifølge Den Korte Avis at den europeiske menneskerettighetskonvensjonen er grunnen til at Danmark har problemer med å utvise fremmede kriminelle:

“La meg oppsummere regjeringens stilling: Vi er i utgangspunktet enige med de utfordringene som er beskrevet i resolusjonen i forhold til den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Derfor vil regjeringen også stille spørsmål til moderniseringen av konvensjonen på den internasjonale dagsordenen under det danske Europarådets presidentskapsmøte,” lovet han.

Det danske Venstre, som ikke må blandes sammen med det norske Venstre, men snarere likner på Fremskrittspartiet, gikk også imot forslaget, men mente det hadde mye for seg. “Forslaget gir en veldig, veldig relevant debatt om den europeiske menneskerettskonvensjonen, for Venstre mener også at man bør være klar til å diskutere konvensjonene, slik vi kjenner dem i dag,” sa deres talsmann Marcus Knuth, og han minnet om at det har vært en rekke uheldige tilfeller der særlig artikkel 8 i den europeiske menneskerettskonvensjonen i praksis har gjort det umulig å utvise harde kriminelle.

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen er underlagt Europarådet, og Venstres talsmann sa at den danske regjeringen, der Venstre har statsministeren, er i ferd med å ta opp en rekke saker i Europarådet. “Vi er fornøyd med det arbeidet som regjeringen gjør, og derfor kan vi ikke støtte innholdet i resolusjonen, som det er her,” sa han.

«Vi er innstilt på å være svært kreative for å sikre utvisning av kriminelle utlendinger og sikre avsoning i andre EU-land,» sa sosialdemokratenes talsmann Mattias Tesfaye, «men vi kan ikke støtte at vi skriver konvensjonen ut av dansk lov».

Det venstreorienterte partiet Enhetslistens talsmann, Søren Søndergaard, derimot, mente at dette var det verste forslaget Dansk Folkeparti hadde kommet med på lang tid. «Og det sier ikke så lite», sa han. Søndergaard trodde ikke at det var bevis for at konvensjonen har hindret Danmark fra å engasjere seg i kriminelle utlendinger, og han fryktet også at andre land ville følge Danmarks eksempel.

https://denkorteavis.dk/2017/df-konventioner-skal-ikke-beskytte-udenlandske-kriminelle-men-det-var-folketingets-flertal-i-gaar-lodret-uenige-i/

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *