Nesten like mange kjører bil i Oslo, tross økte bompengepriser

Motstandere av bompenger hevder ofte at bomstasjoner og høye bompengepriser ikke reduserer bilbruken vesentlig nok til å ha noen innflytelse av betydning for reduserte utslipp av CO2. De første undersøkelsene etter at Oslo økte bompengeprisene radikalt synes å gi dem rett.

Til tross for den kraftige prisøkningen i bomringene inn til Oslo, kjører nesten like mange dieselbiler gjennom som før – selv om det er dem prisøkningen har rammet hardest, skriver Romerikes Blad, sitert av Nettavisen.

De nye bompengesatsene inn til Oslo trådte i kraft for to måneder siden, og tallene fra Fjellinjen sier at færre utslippsbiler kjører gjennom bomringen i rushtiden, skriver avisen. Den totale nedgangen for rushtidspasserende biler i november, er på 4,1 prosent mot tallene fra november 2016. Men: Til gjengjeld har antallet passerende før rushtiden, økt med hele 7,4 prosent, som betyr at mange er villige til å stå opp tidligere for å slippe å betale ekstra. Bilistene tilpasser seg, med andre ord.

https://www.nettavisen.no/na24/kte-bomprisene-nesten-like-mange-dieselbiler-kjrer-inn-til-oslo/3423394813.html

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *