Donald Trump viser vei

Donald Trump har forstått det. Han anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad, noe som jo egentlig er en selvfølge. Et land bestemmer jo selv hvilken by som skal være deres hovedstad. Og han vil flytte den amerikanske ambassaden dit.

«Jeg har forståelse for Israels syn, men jeg tror ikke dette skaper grunnlag for en tostatsløsning,» sier FrPs stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde, til VG og får støtte av partifellen Mazyar Keshvari. De har ikke forstått poenget, som nettopp er at en flytting av den amerikanske ambassaden, og forhåpentlig andre ambassader i kjølvannet av Donald Trumps beslutning, nettopp vil øke mulighetene for en fredsløsning og en tostatsløsning, på sikt.

På kort sikt forsøker som vanlig de palestinske lederne seg med trusler om vold når en viktig internasjonal aktør går imot deres forhandlingsposisjoner. Men det er ikke slike trusler et internasjonalt diplomati bør basere seg på. Og har aldri vært en metode Israel har brukt.

En ambassadeflytting betyr ikke nødvendigvis det samme som å ta stilling til fordel for de israelske posisjonene i fremtidige forhandlinger mellom palestinerne og Israel om Jerusalems status.

Plasseres ambassaden i de vestlige delene av byen vil det være en helt nøytral handling. Kun en plassering av en ambassade i den østlige bydelen av Jerusalem vil være en støtte til Israels annektering av Øst Jerusalem og ønsket om at hele byen skal styres av Israel. Med andre ord en støtte til den israelske posisjonen i fremtidige fredsforhandlinger.

å plassere ambassadene i Tel Aviv, og ikke i landets hovedstad, er i realiteten en støtte til den palestinske posisjonen. Det gjør palestinerne standhaftige. Hvorfor skal de vike under forhandlinger når de har nesten hele verden i ryggen. I praksis betyr det at en fornuftig løsning på Jerusalem-spørsmålet, basert på ulike mellomløsninger, blir umulig. Abbas vil ikke rikke seg en centimeter.

USAs ambassadeflytting vil i første omgang skape sinne hos de palestinske lederne, men på sikt må de innse realitetene, og myke opp sine forhandlingsposisjoner, slik at det blir mulig å finne en løsning.

Christian Tybring-Gjedde og Mazyar Keshvari tenker kortsiktig, og mangler tilsynelatende kunnskap om dynamikken i Midt Østen. De svikter Israel. Det er bare trist. For Fremskrittspartiet har stått på Israels side i mange år når det gjelder spørsmålet om Jerusalem.  I stedet for å kritisere den amerikanske foregangsmannen, bør Norge følge etter.

 

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *