Den muslimske befolkningen i Europa vokser, selv uten innvandring

I 2050 kan nær hver tredje svenske og hver sjette nordmann være muslim. I 2016 utgjorde den muslimske befolkningen i Europa 4,9 prosent av befolkningen. Prosenten vil vokse i fremtiden. Selv uten innvandring forventes den muslimske befolkningsandelen å øke, slår Pew Research Center fast. Pew Research Center regnes som en av de mest anerkjente opinions- og analyseinstitusjonene i verden.
Med en fortsatt høy innvandring kan Norge ende opp med 17 prosent muslimer i 2050, og Sverige med 30,6 prosent, høyest i Europa. Siden ikke-vestlige gjerne bosetter seg i de større byene og i bydeler med mange muslimske innvandrere fra før, betyr det at mange byer i Sverige, og kanskje også i Norge, vil ha et muslimsk befolkningsflertall i midten av dette århundre. I mange bydeler er det allerede et solid muslimsk flertall. En undersøkelse fra 2015 offentliggjort av utdanningsetaten i Oslo vister at nærmere 24.000 elever av de litt over 59.000 elvene i Oslos grunnskoler hadde minoritetsspråklig bakgrunn.
Frankrike har i dag den høyeste andelen muslimer av landene i Europa, når vi ser bort fra rene muslimske land som Tyrkia og Kosovo, samt Kypros, som jo er delt mellom en gresk befolkningsgruppe i vest og en tyrkisk i øst.  Disse landene er imidlertid ikke med i undersøkelsen, som kun gjelder EU og EØS-land. (inkludert Storbritannia).
I Frankrike utgjør muslimene 8,8 prosent, fulgt av Sverige med 8,1 prosent. Norge ligger over gjennomsnittet med 5,7 prosent muslimer. Færrest muslimer bor det i de baltiske statene, Polen, Tsjekkia og Slovakia, der muslimene kun utgjør 0,2 og 0,1 prosent av innbyggerne.
Selv om all innvandring til Europa skulle stoppe umiddelbart og permanent – altså et scenario med null innvandring – vil den muslimske befolkningen i Europa fortsatt forventes å stige fra dagens nivå på 4,9% til 7,4% innen 2050, konkluderer Pew Research. Dette skyldes at muslimer er yngre (med 13 år i gjennomsnitt) og har høyere fruktbarhet (ett barn mer per kvinne, i gjennomsnitt) enn andre europeere.
Et annet “medium” innvandringsscenario antar at alle flyktningestrømmer vil stoppe, men at de siste nivåene av “vanlig” innvandring til Europa vil fortsette (dvs. innvandring av de som kommer av andre grunner enn å søke asyl). Under disse forholdene konkluderes det med at den muslimske befolkningsandelen i Europa vil være på 11,2 prosent i 2050, både Vest- og Øst Europa tatt med.
Det tredje scenariet som Pew Research Center har sett på innebærer en fortsatt flyktningstrøm liknende den vi så mellom 2014 og 2016 og med den samme religiøse sammensetning, samt fortsatt «vanlig» innvandring. I dette scenariet kan muslimer utgjøre 14% av Europas befolkning innen 2050 – nesten en tredobling av den nåværende andel, men fortsatt betydelig mindre enn befolkningsandelen til både kristne og mennesker uten religion i Europa.
Men siden andelen muslimer er så lav i de østlige europeiske landene vil det være store geografiske forskjeller. Med en total og hundre prosent innvandringsstopp vil Frankrike i 2050 ha 12,7 prosent muslimer, Sverige 11,1 prosent og Norge 7,2 prosent. Med en fortsettelse av den innvandringen vi har sett de siste årene vil Sverige havne på topp som det landet i Europa om har størst muslimsk befolkningsandel. Da vil 30,6 prosent, nærmere hver tredje svenske være muslim. Den norske andelen kan ende på 17 prosent.
http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/
Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *