Bløffet om kollektivtrafikken i Oslo

Byrådet i Oslo har innført nye bomstasjoner og økt bompengene kraftig. Pengene skulle brukes til økt kollektivtrafikk. Men har det skjedd i den graden som de selv hevder?  Nettstedet Faktisk.no sjekker sannhetsgehalten i ulike påstander fra politikere. Deres svar er nei.

«Med dette byrådet så har vi økt antall avganger i kollektivtransporten med tusen avganger i uka. Mer på ett år enn dere gjorde på fire år», sa miljøbyråden Lan Marie Nguyen Berg fra Miljøpartiet De Grønne i en debatt med Høyres Eirik Lae Solberg i Dagsnytt atten i NRK Radio 10.oktober. Faktisk.no har sjekket påstanden, og kommet til følgende konklusjon:

«Det er feil at antallet ukentlige avganger med kollektivtrafikk på ett år under denne byrådsperioden har økt mer enn det gjorde under hele forrige byråd. Antallet avganger økte tre ganger så mye i løpet av forrige bystyre-periode som det ligger an til å øke i 2017».

Debatten på Dagsnytt atten i NRK handlet om økningen i bompengeprisene for bilister i Oslo-området. En passering gjennom bompengeringen utenom rushtid, som før kostet 33 kroner for en vanlig bensin eller diesel-bil, koster nå 49 kroner, skriver Faktisk.no. 

Høyres Eirik Lae Solberg sa at han mener byrådet heller bør spille på lag med innbyggerne og for eksempel satse mer på kollektivtrafikken, som ifølge ham var en stor suksess under det forrige byrådet.

Det utløste ifølge Faktisk.no en ordveksling som startet med at byråd for samferdsel og miljø, Lan Marie Nguyen Berg (MDG) sa dette: «Nå må Høyre være litt redelige her, for det er faktisk med dette byrådet her har vi økt antall avganger i kollektivtransporten med tusen avganger i uka.» Solberg protestert og hevdet at antall avganger var økt mindre enn i forrige periode. Til det svarte Berg: «Nei, mye mer, mer på ett år enn dere gjorde på fire år.» Det viste seg å være feil.

Det grønne og røde byrådet i landets hovedstad har både økt bompengene, vedtatt flere bomstasjoner, vedtatt å øke prisen på kollektivtransporten, og ikke økt antall avganger i kollektivtrafikken mer enn det forrige borgerlige byrådet gjorde. Snarere tvert imot.

https://www.faktisk.no/faktasjekker/D1L/dette-byradet-har-okt-antall-avganger-mer-pa-ett-ar-enn-de-borgerlige-gjorde-pa-fire-ar

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *