Kan bli valgt til bystyrerepresentant uten å kunne dansk

I Danmark var det kommunevalg på tirsdag, med en liten tilbakegang for Venstre og Dansk Folkeparti og fremgang for sosialdemokratene. Ved valget kunne alle innvandrere med fast oppholdstillatelse og tre års botid i Danmark stemme. Slik er det også i Norge, og har vært i flere år. Mer ukjent mener den danske avisen Den Korte Avis at det er at de også er valgbare og kan stille på valglister og bli valgt inn i kommunestyrer. Selv uten å kunne snakke et ord dansk.

Dersom et kommunestyremedlem ikke forstår dansk, kan vedkommende få en tolk til å hjelpe seg under møtene, betalt av skattebetalerne, skriver Den Korte Avis.

Dansk Folkeparti foreslo allerede i 2002 å endre loven, men ble nedstemt. Partiets innvandringspolitiske talsmann, Martin Henriksen, sier til avisen at han finner det grotesk at personer som ikke snakker dansk kan bli valgt inn i kommunestyrene. «Som et minimum burde det være et krav om dansk statsborgerskap,» sier han.

Så lenge loven er slik at utlendinger uten dansk språkkunnskap kan velges inn i kommunestyrene er Dansk Folkeparti også imot at de skal få tolkehjelp. «Det er ikke krav på tolking, men det kan et kommunestyre beslutte å gi hjelp til. Det er helt håpløst. Dansk Folkeparti har reist dette spørsmålet overfor innenriksministeren, men inntil videre uten hell. Tilsynelatende mener regjeringen ikke at det er et problem. Men det er det jo av innlysende grunner,» sier Martin Henriksen.

«Dansk Folkeparti vil helt sikkert ta det opp igjen i den nærmeste fremtid. Det bør naturligvis fremgå av loven at det ikke kan stilles en tolk til rådighet,» legger han til.

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *