MDG Hansson: Bompenger er sosialt rettferdig

247avisen har snakket med en uføretrygdet mann fra Oslo som deler omsorgen for et barn som han må hente noen mil utenfor byen. Alle bompengene han må betale under turen knuser økonomien hans. Bompenger er usosialt, og rammer de med minst penger hardest, mener han. Rasmus Hansson og Miljøpartiet De Grønne er ikke enige.

I Nettavisen tar Rasmus Hansson et oppgjør med alle de som argumenterer med at bompengeordningen er usosial, fordi fattige bilister rammes hardt, mens rike bilister knapt merker de ekstra utgiftene. Tvert imot mener talsmannen for Miljøpartiet De Grønne at bompenger er en sosial ordning.

«Bompenger er sosialt rettferdig av mange grunner: For det første fordi en by som er gjenkorket av biler, rammer de med dårligst økonomi hardest. Tiltak for å redusere biltrafikken og flytte reisingen over på kollektivt, sykkel og gange, tjener de samme folkene mest,» mener Hansson, og han legger til:

«Det er en direkte sammenheng mellom folk som har dårligst råd og ikke har råd til bil, og de bydelene de bor i som er verst rammet av dårlig luft».

«Disse befolkningsgruppene som ikke har råd til bil, eller å flytte bort fra de verst rammede områdene, er den gruppen som har størst nytte av et stadig bedre kollektivtilbud og en stadig reinere luft», sier Hansson til Nettavisen.  Han understreker også at han er en stor tilhenger av den nye fortettingen av bomstasjoner innad i Oslo.

http://www.side3.no/motor/rasmus-hansson—derfor-er-hyere-bompengepriser-og-rushtidsavgift-sosialt-rettferdig/3423391883.html

Facebook Comments

En tanke om “MDG Hansson: Bompenger er sosialt rettferdig

  • 24. november 2017 på 00:11
    Permalink

    Det er bare til å øke bompengene med 1000% og kollektivsatsene med 1000% så dør byen raskt. Da blir det sikkert friskere luft i Oslo og naturen kan igjen ta over byen. Men da må en huske og å legge til turistskatt på noen hundre tusen kr per turist så vi og får stoppet turister som bil komme og se på galskapen. Heia Oslo 2017. Dere har 2 år til å ødelegge masse. Dere må skynde dere å kaste bort mer millioner og kvadruple kostnader og avgifter før dere blir satt på gaten om 2 år. Det hjelper og å øke eiendomsskatten med noen 1000%. Kjør på! Galskapen lenge leve. Politikere har 4 år på å la alt gå til helvete! Skremmende!

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *