Hver fjerde nordmann aksepterer dødsstraff

Et betydelig antall nordmenn har et nyansert syn på dødsstraff, viser en undersøkelse foretatt av Respons Analyse på oppdrag for Amnesty Norge, som omtales i Vårt Land og NRK. Til tross for at samtlige norske stortingspartier er imot dødsstraff, og ingen kjente partier har programfestet at de er for, mener hele 23 prosent av alle nordmenn at dødsstraff i visse tilfeller kan aksepteres.

I overkant av 1.000 personer ble bedt om å ta stilling til følgende påstand: «Jeg er mot dødsstraff uansett hvilken kriminell handling det er snakk om». 23 prosent av de spurte sier at de er uenig i påstanden. Forskjellen mellom kjønnene er markant: Kun 15 prosent av kvinnene er uenig i påstanden, mens 31 prosent av mennene svarer det samme, skriver NRK.no.

Dagbladet gjennomførte en lignende undersøkelse i 2011, kort tid etter terrorangrepet mot Utøya og Regjeringskvartalet. Avisa konkluderte da med at nordmenn «ikke vil at Breivik skal henrettes». Den gang svarte 16 prosent at de var for dødsstraff, og 68 prosent var mot.

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen som Norge har sluttet seg til forhindrer i dag Norge i å innføre dødsstraff. Det er også et krav for å være fullverdig medlem av Europarådet.

Når mulla Krekar ikke kan utvises fra Norge til Irak har det også sammenheng med den norske tilslutningen til denne menneskerettighetskonvensjon, fordi den tolkes viere enn at medlemslandene selv ikke kan innføre dødsstraff. De kan heller ikke sende personer ut av landet dersom de risikerer dødsstraff i det landet de blir sendt til.

https://www.nrk.no/norge/en-av-fem-nordmenn-apner-for-bruk-av-dodsstraff-1.13779035

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *