Vil stramme inn på familiegjenforening

Utgiftene til innvandring og integrering har nesten doblet seg de siste fire årene, skriver frp.no. Partiets innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim mener derfor at det er behov for flere innstramninger. «Dersom vi er for naive og rause kan vi ødelegge systemet. Det er på høy tid å stramme inn», sier Helgheim til frp.no. Han mener tiden er inne for å stramme inn på mulighetene for familiegjenforening og kutte kostnadene knyttet til innvandring.

«Dette kommer til å bli blant Fremskrittspartiets viktigste saker i perioden», sier han, og legger til: «På fem år har Norge tatt imot nærmere 80 000 flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente. Norge kan ikke lenger ta imot tilsvarende en norsk storby med flyktninger hvert femte år. Det klarer vi ikke å håndtere,» sier FrP-politikeren.

Dette er FrPs innstramingskrav: Asylsøkere skal ha de samme regler for familiegjenforening som alle andre, samt krav til norskkunnskap og reell forsørgerevne. Krav om fem års arbeid eller utdanning i Norge før familiegjenforening kan finne sted. Hindre familiegjenforening for enslige mindreårige asylsøkere. Utrede om asylsystemet bør endres eller avskaffes helt. Dagens system er hverken bra for Norge eller verdens flyktninger. Øke botidskravet fra tre til fem år før permanent opphold kan gis.

Utgiftene under Justisdepartementets kapitler «Beskyttelse og Innvandring» og «Integrering» har økt fra 13,5 til 24 milliarder kroner de siste fire årene. Det er en gjennomsnittlig årlig realvekst på 12,4 prosent, skriver Aftenposten. «Dette er ikke bærekraftig. Vi må stramme inn på alle områder der det er mulig. Man er ikke snill og hjertevarm hvis det ødelegger systemet i lengden», sier Helgheim til Aftenposten. Han mener det bør være mulig å få flertall for innstrammingene i Stortinget.

https://www.frp.no/aktuelt/2017/10/vil-stramme-inn-pa-familiegjenforening

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *