177 kroner i rushtiden-Groteske bompengepriser

Forrige måned ble det innført nye og høyere bompengetakser i Oslo. Prisen for en diesel personbil ble økt til 58 kroner fra 34 kroner i dag. Nå viser det seg at de nye bompengetakstene blir ytterligere tredoblet når konsentrasjonen av helsefarlig NO2 i Oslo-lufta kommet over et visst nivå, opplyser NRK og Dagbladet. Den høyeste prisen blir så høy som 177 kroner.

Den tredoble taksten vil også gjelde for biler som knapt forurenser, skriver Dagbladet. Bensinbiler og ladbare hybrider må ut med 132 kroner for hver passering. De som kjører diesel må ut med 147 kroner utenom rushtiden. I rushtiden øker prisen til 162 og 177 kroner.

Bensinbiler slipper i praksis ikke ut NOx. Da bidrar de heller ikke til dårlig lokal luftkvaliteten, sier Høyres gruppeleder i Oslo bystyret, Eirik Lae Solberg.

Det reagerer Demokratene i Norges politiske nestleder Vidar Kleppe på. Han mener bompengeprisene i Oslo er groteske.

«Jeg trodde alle bomringene skulle rives når Fremskrittspartiet kom i regjering,» kommenterer Vidar Kleppe, som er nestleder i Demokratene i Norge, og gruppeleder i Kristiansand bystyre, der hans parti var alene om å gå imot en bomring som nå belaster byens bilister kraftig.

Høyre-Frp-regjeringen

Ifølge riksmediene ligger Høyre/Frp-regjeringen an til å kreve inn hele 37 milliarder kroner i bompenger i løpet av denne stortingsperioden. De totale innkrevingene har økt etter at Frp tok over Samferdselsdepartementet, påpeker Kleppe.

«Argumentene er visstnok at det vil bidra til å redde verden fra å bli ødelagt av global oppvarming. I praksis er det kun en avgiftsinnkreving for å gi mer penger i lommene til politikerne på bekostning av oss alle,» mener Kleppe, og presiserer:

«Det er usikkert om det i det hele tatt finnes noen menneskeskapt global oppvarming. Et FN-panel av forskere mener det, men det finnes også mange forskere som mener at det ikke er riktig. Og noen forskere mener til og med at vi går mot en ny istid. Selv vet jeg ikke hva som er rett eller galt.

Men det som uansett er sikkert er at vi ikke kan endre klimaet med å øke bensinavgiften, øke prisen ved å passere bomstasjoner og innføre flere bomringer rundt Kristiansand. Selv om vi hadde innført totalforbud mot bilkjøring i hele Norge vil reduksjonen av CO2-utslipp vært nesten usynlig i verdensmålestokk. Og selv om vi øker bensinavgiften kraftig og fortsetter med nye og dyre bomstasjoner, så vil nordmenn måtte bruke bil. Mange steder er det umulig å klare seg uten».

https://www.dagbladet.no/nyheter/177-kroner-i-bomringen-i-oslo-pa-verstingdager/68868208

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *