Nordmenn flytter fra Oslo-bydeler, innvandrere flytter inn

«I løpet av ganske kort tid har det kommet veldig mange fra Afrika og Midtøsten som har bosatt seg innenfor små geografiske områder i Oslo, såkalt «ghettofisering». Ifølge SSB har over 13.000 innbyggere med etnisk norsk bakgrunn flyttet ut fra bydelene Søndre Nordstrand, Alna, Stovner og Grorud, mens nesten 11.000 med ikke-vestlig bakgrunn har flyttet inn. Noen familier har barn som er født i Norge, andre har kommet hit nylig».

Det er Fremskrittspartiets stortingsrepresentant, Roy Steffensen, nylig valgt som leder for Stortingets utdanningskomite, som refererer disse tallene i et intervju med Dagsavisen, også trykket i ABC Nyheter.

Det har ført til flere problemer. Ikke bare vanskeliggjør det undervisningen, men det er også avslørt store problemer med vold i Osloskolene. «Vi er ikke flinke nok til å integrere. Det handler også om norske barn med norske foreldre. Men samtidig: Nylig fikk vi tall som viser at andregenerasjons innvandrere gjør det nesten like bra på skolen som majoritetsbefolkningen. Det går riktig vei,» uttalte Høyres kunnskapsminister Henrik Asheim tidligere til ABC Nyheter. «Jeg mener det er å pakke det inn,» kommenterer Frp-politikeren.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2017/11/04/195344754/roy-steffensen-det-er-fa-arbeidere-pa-stortinget

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *