Arabere sterkt overrepresentert i den israelske kriminalstatistikken

Den israelske politidirektøren Roni Alsheich har levert en omfattende rapport til medlemmer av den israelske nasjonalforsamlingen Knesset om utbredelsen av alvorlig kriminalitet i det arabisk-israelske samfunnet. Den viser at de israelske araberne er ekstremt overrepresentert i mange alvorlige kriminalitetskategorier, skriver World Israel News.

Arabiske israelere utgjør 21 prosent av befolkningen, men er involvert i 57% av alle åpne mordtilfeller, 55% av forsøk på mord, 59% av mordbranner, 45% av ran og 26% av narkotikasaker. Ifølge den israelske avisen Israel Hayom avviker disse tallene bare med noen få prosent fra tilsvarende statistikk for 2016. Arabere er også sterkt overrepresentert blant personer som soner straffer i israelske fengsler.

Knesset har vedtatt å styrke politibemanningen i de arabiske landsbyene for å redusere kriminaliteten der, og har planer om 17 nye politistasjoner, men hittil er bare to i ferd med å bli bygd, skriver World Israel News. Den israelske justisministeren hevder at det har vært vanskelig å få de lokale myndighetene i de arabiske landsbyene til å finne egnede lokaliteter til de nye politistasjonene. I 2017 har den israelske politidirektøren ansatt 130 nye arabiske polititjenestemenn, mot 70 i fjor.

 

https://worldisraelnews.com/arab-israelis-21-population-involved-57-murder-cases/?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Israeli+Fighter+Jets+Bomb+Syria%2C+%E2%80%98Violent+Explosions%E2%80%99+Reported%3B+NY+Muslim+Terrorist+is+%E2%80%98Enemy+Combatant%2C%E2%80%99+not+%E2%80%98Lone+Wolf%E2%80%99&utm_campaign=20171102_m142462453_Israeli+Fighter+Jets+Bomb+Syria%2C+%E2%80%98Violent+Explosions%E2%80%99+Reported%3B+NY+Muslim+Terrorist+is+%E2%80%98Enemy+Combatant%2C%E2%80%99+not+%E2%80%98Lone+Wolf%E2%80%99&utm_term=_0D_0A_09_09_09_09_09_09_09_09_09Read+Now_0D_0A_09_09_09_09_09_09_09_09

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *