Seks måneder i fengsel for å fortelle historisk sannhet om stormuftien av Jerusalem

En tysk domstol har nylig dømt journalisten Stürzenberger til seks måneders fengsel for å ha gjengitt et ofte brukt bilde av den tidligere stormuftien av Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, som hilser på en kjent nazistisk leder i Berlin i 1941. Stormuftien var kjent for sine nazisympatier. Den tyske anklageren beskyldte Stürzenberger for å stimulere til hat mot islam og for å sverte islam gjennom å offentliggjøre bildet, skriver den amerikanske tenketanken Gatesone Institute.

Tyskland strammer grepet rundt ytringer som kan tolkes som islamkritiske også på andre måter. En ny tysk lov, som innfører sensur på sosiale medier, trådte i kraft 1. oktober i år. Den nye loven krever at sosiale medier, som Facebook, Twitter og YouTube, skal sensurere sine brukere på vegne av den tyske staten.

De sosiale mediegigantene har blitt pålagt å slette eller blokkere “online kriminalitet” innen 24 timer etter mottak av en brukerklager – selv om innholdet er sant. De sosiale medier får syv dager til det i mer kompliserte tilfeller. Hvis de ikke klarer det, kan den tyske regjeringen pålegge en bot på opptil 50 millioner euro for å ikke følge loven.

https://da.gatestoneinstitute.org/11277/tyskland-censur-officiell

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *