Sannsynlig med blodig krig mellom Israel og Hizbollah

Den eneste måten å avskrekke Hizbollah og Iran fra å angripe Israel på er å gi Israel full mulighet til å kjempe tilbake, mener ledende militære eksperter, ifølge World Israel News.
En krig mellom Israel og den libanesiske terroristorganisasjonen Hizbollah er trolig uunngåelig og vil trolig være «mer voldelig og ødeleggende» enn de tidligere konfliktene, ifølge en rapport fra High Level Military Group, en internasjonal tanketank bestående av tidligere militære toppledere fra mange land.

I rapporten, med tittelen “Hezbollah’s Terror Army: How to Prevent a Third Lebanon War,”, sier ekspertene at Hizbollah er “allment ansett som den mektigste ikke-statlige væpnede aktøren i verden.” Den iransk-støttede terroristorganisasjonen har fullstendig politisk og militær kontroll over Libanon.

Hizbollah har for tiden en lagre på over 130.000 raketter, mer enn det kombinerte arsenalet i alle NATO-land, med unntak av USA, sa en rapport fra juni 2016, skriver World Israel News.
Hizbollahs rakettegenskaper har økt ti ganger siden krigen i 2006 fremgår det av den nye rapporten. Flertallet av Hizbollahs prosjektiler er kortdistanseraketter, men tusenvis kan nå et mye større område. “Ikke bare har den numeriske størrelsen på trusselen økt eksponentielt, men dødeligheten økes kraftig på grunn av større nyttelast, rekkevidde og høyere målretting,” understreker rapporten.

Hizbollah har også etablert en sterkt utvidet etterretningsinnsats. Terrororganisasjonen har mange etterretningsinnsamlingsenheter rettet mot Israel, og genererer en omfattende målgruppe, inkludert mange viktige og følsomme israelske infrastrukturfasiliteter.”

High Level Military Group mener at en krig med Hizbollah ikke er nært i horisonten, siden terroristgruppen fortsatt er involvert i å kjempe på vegne av Bashar al-Assad i Syria. Men ekspertene mener at det er klare tegn både gjennom organisasjonens handlinger og propaganda på at den planlegger en fremtidig krig mot Israel. Gruppen mener at en slik krig, dersom den bryter ut, vil bli brutal og blodig for begge sider, på grunn av de forbedringer Israel og Hizbollah har gjort i sine respektive militære evner.

Rapporten viser videre til at Hizbollahs utvidede våpenlager er plassert blant den sivile befolkningen i Libanon, en bevisst strategi som forsvarsekspertene mener er en “krigsforbrytelse”. I denne sammenheng uttrykker også High Level Military Group kritikk av De forente nasjoner for deres “tydelige og alvorlige fiasko” for fullt ut å gjennomføre FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1701, som endte krigen mellom Israel og Hizbollah i 2006 og som krevde et demilitarisert Sør-Libanon.

Den religiøst motiverte imperialismen og dens jakt på Israels utrydding er kjernen til problemet og må tas opp ved sin rot. Det internasjonale samfunn må treffe tiltak for å begrense Irans aktiviteter, mener ekspertgruppen.

“Det er ingen troverdig legitim forklaring på Hizbollahs forsøk på å bevæpne seg og true Israel annet enn det eksplisitte religiøst motiverte iranske ønsket om å ødelegge Israel. Derfor er den eneste måten å forhindre en slik katastrofal konflikt på, fra det internasjonale samfunnet, å sikre ikke bare at Israel har diplomatisk dekning, men også militært handlingsrom for å sende en klar melding til Iran og Hizbollah om at de vil bli konfrontert med en overordentlig militær styrke med full støtte fra Israels allierte, dersom de søker en eskalering. En slik blanding av styrke og enhet gir det beste håpet om å hindre en konflikt som de fleste libanesiske borgere ikke ønsker å bli trukket inn i, og som heller ikke Israels ledere og borgere ønsker,» konkluderes det i rapporten.

High Level Military Group ble dannet i 2015 for å utforske utfordringene fra kriger i det 21. århundre, og samler flere tidligere stabsledere fra vestlige nasjoner, blant annet fra USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia, Spania, Colombia, India, og Australia.

https://worldisraelnews.com/experts-next-hezbollah-war-israel-inevitable-will-devastating/?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Hezbollah+War+with+Israel+will+be+Devastating%3B+Netanyahu+Asks+Trump+to+Allow+Pollard+to+Move+to+Israel&utm_campaign=20171101_m142440331_Hezbollah+War+with+Israel+will+be+Devastating%3B+Netanyahu+Asks+Trump+to+Allow+Pollard+to+Move+to+Israel&utm_term=_0D_0A_0

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *