Tyskland forfaller

Etter krigen vendte Tyskland seg til et europeisk design og forsøkte å definere seg som europeisk for å unngå å kalle seg tysk. Landet har lenge vært i ferd med å ødelegge sin identitet, og har de siste årene tatt imot så mange muslimske innvandrere at Tyskland ifølge demokgrafen Michael Paul kan få et muslimsk flertall om 15-20 år. I mellomtiden forfaller landet langsomt, både kulturelt og økonomisk, mener den franske professoren Guy Millière.

I en artikkel for den amerikanske tenketanken Gatestone Institute lister han opp forfallstegnene:

Den tyske hæren er så dårlig utstyrt at de bruker kosteskaft i stedet for våpen under trening. Meningsmålinger viser at den tyske befolkningen nå tror at den største trusselen mot verdensfreden ikke er fra Iran eller Nord-Korea, men fra USA. Tyskland er i dag det mest anti-amerikanske landet i den vestlige verden.

Økonomisk effektivitet er lav. Den tyske økonomien er i utgangspunktet en industriell økonomi og er ikke tilpasset den digitale tidsalderen. Investeringsandel av BNP har falt, innovative aktiviteter er svake, produktiviteten stagnerer. Årlig produktivitetsvekst har bare vært 0,5% siden 2008.

Den planlagte nedleggelsen av Tysklands kjernefysiske kraftverk (for å “beskytte klimaet”) øker engrosprisen på elektrisitet, mens tyske husholdninger og bedrifter har den økonomiske byrden av å betale noen av de høyeste elektrisitetsprisene i den utviklede verden.

Fattigdom er økende og antallet arbeidende fattige vokste. Fødselsraten er svært lav. Den begynte å avta i 1967 og falt raskt til 1,5 barn per kvinne. Befolkningen er aldrende.

Tyskland begynte å akseptere tyrkiske innvandrere, som ville kompensere for mangel på arbeidskraft. I 2000 nådde antall innvandrere 3,5 millioner. I 2015 kom det 1,5 millioner innvandrere og flyktninger til Tyskland. Importere muslimske innvandrere har resulterti langsom islamisering av landet. Mosker ble bygget i de større byene. Koranskolene ble åpnet. Islam ble integrert i offentlige læreplaner.

Ufaglærte innvandrere fra den muslimske verden kan ikke erstatte tyskere som går på pensjon eller dør.Den tyske kommissær for innvandring uttalt nylig at det sannsynligvis bare vil være mellom en fjerdedel og en tredjedel av flyktningene som bosatte seg i Tyskland, som kan komme inn i arbeidsmarkedet. Resten må leve med offentlige tjenester for resten av livet.

https://da.gatestoneinstitute.org/11196/tyskland-islamisk-morke

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *