Til frontalangrep på Barnevernet i indisk avis

Stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen, Fremskrittspartiet, går til frontalangrep på det norske barnevernet i en artikkel i den indiske engelskspråklige avisen Sunday Guardian.  «I løpet av mitt politiske liv har jeg oppnådd grundig innsikt i barnevernet og nær kontakt med mange av familiene som er berørt av byrået. Jeg vil gå så langt som å si at de har blitt rammet av katastrofe,» skriver han blant annet. Selv etter fire år med Fremskrittspartistatsråd i Barnedepartementet mener han at Barnevernet fortsatt er «en stat i staten»

«Barnevernet, Norsk Barnevernstjeneste fjerner ikke barn fra foreldrene uten grunn, eller gjør de? Jeg må innrømme at jeg selv har vært blant de som trodde at det må være en veldig god grunn til å ta barn i omsorg. Det første du tenker på er at foreldrene sannsynligvis har utsatt barna for vold eller forsømmelse, det er narkotika- eller alkoholproblemer i familien, eller de har på annen måte utsatt barna for alvorlig forsømmelse. I løpet av mitt politiske liv har jeg oppnådd grundig innsikt i barnevernet og nær kontakt med mange av familiene som er berørt av byrået,» skriver stortingsrepresentanten, og fortsetter:

«Her i Oppland fylke har jeg fått vite saker, har sett dokumenter, og har hørt opptak, noe som har fått meg til å lure på hva slags etablering Barnevernet er, hva slags folk som jobber der, hva slags kommuner som lar Barnevernet ta ansvaret på den måten de vil.

Jeg var vitne i et tilfelle for fylkesnemden, spesialdomstolen som behandler Barnevern-saker. Det var da det virkelig ble klart for meg hvor feil dette systemet er. Tretten vitner ble hørt fra Barnevernet, fra tjenesten for barne- og ungdomspsykiatri, skolen, helsepersonellet, en ekspert og familien. Lillehammer Barnevern var alene om å ville ta barna fra foreldrene, de andre tolv vitner var imot. Fylkesnemdens beslutning var at barnet skulle tas fra foreldrene.

I Gran kommune ble barn av en familie tatt uten advarsel fra skolen og barnehagen, mens foreldrene ble hentet fra jobbene sine av politiet. Årsaken var at en voksen hadde rapportert en bekymring til Barnevernet fire måneder tidligere. Da hun hadde hørt en av barna sier at pappa blir like sint som far i historien og filmen “Emil i Lønneberget”.»

Morten Ørsal Johansen mener at noe av det mest frustrerende i alle barnevernssaker er fraværet av krav til bevis, av oppgitt og begrunnet årsak, eller konkrete svar. «Påstandene er gjort uten noen form for dokumentasjon, bare uttrykt som “vi tror” og “vår vurdering”. Fylkesnemnden godtar vage, udefinerte påstander og argumenter, og krever ikke noen kvalitetskontroll og konkret begrunnelse for Barnevernets konklusjoner,» mener han.

Ørsal Johansen skriver at han har mistet tellingen over hvor mange ganger han har lest, og hørt at svaret fra Barnevernet på spørsmål er at det har vært en “faglig vurdering basert på barnekompetanse”, en udefinert setning som selv Barne- og likestillingsdepartementet sier ikke gir en konkret forklaring på noe i det hele tatt.

Andre forklaringer som Barnevernet gjerne gir og som stortingspolitikeren har bitt seg merke i er at de foreslåtte tiltakene er blitt «vurdert til å være i barnets beste».  «Det blir aldri avslørt hva disse “vurderingene” består av, hva bakgrunnen for “vurderingene” er, og hvilke konkrete punkter utgjør grunnlaget for vurderingene,» skriver han.

«Jeg kjenner et ekstremt høyt antall eksempler på hvordan representanter for Barnevernet handler. De har etter min mening blitt en stat i staten, de handler ikke i henhold til gjeldende lover og regler. Det ser ut til at de bare har ett mål: så mange barn som mulig tas fra foreldrene. Dette er ikke hvordan Barnevernet skal fungere,» konkluderer han.

Morten Ørsal Johansen er nylig blitt gjenvalgt for en ny periode på Stortinget, og lover i sin artikkel at kampen for et bedre Barnevern skal bli en sak han vil jobbe mye med i disse årene. I India har det vært stor interesse for det norske Barnevernet på grunn av flere saker som har rammet indiske foreldre bosatt i Norge. Flere sentrale indiske politikere og samfunnstopper har uttalt seg kritisk mot det norske Barnevernet, blant dem den tidligere oljeministeren.

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *