Vi må slutte å være naive i møte med ekstrem islam

Den tidligere lederen for Fremskrittspartiets ungdomsorganisasjon Himanshu Gulati er valgt inn på Stortinget fra Akershus.  Han hjertesak er bekjempelse av terror, sier han til Fremskrittspartiets nettside frp.no. Vi må» slutte å være så naive i møte med trusselen terror og ekstrem islamisme utgjør. Vi må både beskytte Norge og våre innbyggere gjennom for eksempel bevæpning av politiet og styrking av PSTs ressurser, men også ta vår del av ansvaret for å bekjempe IS,» sier han.

Gulati legger ikke skjul på at han mener innvandringspolitikken har vært et av FrPs viktigste ansvarsområder i regjering. «Det er viktig at vi fortsetter med Fremskrittspartiets innstramminger på innvandringsområdet og sørger for at innvandringspolitikken ikke liberaliseres. Det vil ha alvorlige konsekvenser for velferden og samfunnet vårt», sier han.

«Det som brakte meg inn i politikken var naiviteten i de andre partiene rundt problemstillinger som terror og innvandring. Gjennom tiden min i FpU ble imidlertid liberalismen og frihetstankegangen noe av det viktigste for meg. Jeg er veldig takknemlig for å ha fått lov til å iverksette Fremskrittspartiets løsninger gjennom mitt arbeid i regjeringsapparatet. Nå gleder jeg meg til å være ombudsmann som jobber for å få gjennomslag for flere av våre gode løsninger på Stortinget», legger han til.

https://www.frp.no/aktuelt/2017/09/vi-ma-slutte-a-vare-sa-naive

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *