Fikk datteren til å rømme fra barnevernet, må sone 5 måneder i fengsel

En 16 år gammel jente ble tatt fra sin far og plassert på en barneverninstitusjon. Etter en tid rømte hun tilbake til faren, som tok henne med til en campingplass i Sverige. Etter et par uker ble de funnet der av det svenske politiet. Jenten ble plassert tilbake i barneverninstitusjonen. Faren måtte møte i retten, og er nå på vei til et fengsel der han må sone i fem måneder for barnekidnapping.

Faren ble dømt i Lagmannsretten for å ha unndratt datteren fra barnevernets omsorg, etter en lovparagraf som straffer personer for «å ha bevirket at en umyndig ulovlig blir unndratt eller holdt unndratt fra sine foreldre eller andre vedkommendes omsorg».

Det var i mars 2015 at fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Buskerud og Vestfold gjorde vedtak om at kommunen skulle overta omsorgen for datteren, fordi faren etter barnevernets vurdering ikke var skikket til å passe på datteren. Faren reagerte sterkt og protesterte blant annet gjennom sosiale medier, med bruk av bilder av datteren og krav om at hun måtte slippe ut av institusjonen. Det ble han også dømt for.

Etter å ha pratet med datteren ble de enige om at hun skulle rømme til faren. Noe hun også gjorde. I retten sa hun at hun både hadde lyst til å bo med faren, men at hun også trivdes på institusjonen, men hun valgte å rømme. Hun tok buss og tog og møtte faren. De dro til Sverige på campingtur sammen, der de ble oppdaget etter et par uker.

Datteren sa i retten at hun hadde brukt tiden under campingen til å lese, være på nett og se filmer. Hun var også med faren i butikken for å kjøpe mat. En dag var faren vekke og hun var alene på campingplassen. Da kjedet hun seg. Så kom politiet og hun ble sendt tilbake til institusjonen, og faren er på vei til å sone en fengselsstraff på fem måneder, etter at han ikke fikk medhold i sin anke av Høyesterett, som i straffeutmålingen verken la vekt på at datteren bare hadde to år igjen før hun var ute av barnevernets kontroll, og at hun rømte frivillig.

Dommen kan leses her.    http://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2017/avgjorelser-mai-2017/sak-nr-2017-340.pdf

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *